Idræt

Idræt i gymnasiet

Få inspiration til undervisningen i idræt på B- og C-niveau med nye spændende digitale materialer.
Sorter efter
 • Alfabetisk (A-Å)
 • Alfabetisk (Å-A)
 • Nyeste materialer

8 materialerField Anna Dark Rygsække Green Anna Field Rygsække Dark

Rygsække Dark Anna Green Field Anna Field Rygsække Dark
Grundbog i idræt C - web er et supplement til bogen i form af en række digitale ressourcer: Videoer, der illustrerer praktiske øvelser og teknik Tekster, der supplerer bogens kapitler Skabelon til drejebog Et bibliotek med bogens tabeller og figurer Borg-skalaen® Links til supplerende viden Om bogen: Grundbog i idræt C matcher 2017-reformens krav til idrætsfaget på de gymnasiale uddannelser. Bogen kobler praktik og teori. Den indeholder tre dele: Praktisk idræt Teori Eksamen Praktisk idræt rummer tre færdighedsområder: musik og bevægelse, boldspil samt klassiske og nye idrætter. Inden for hvert færdighedsområde arbejdes der med tre discipliners historie, teknik, taktik og fysiologi. Til alle discipliner gives der et forslag til udformningen af et forløb og en forløbsprøve. Teoridelen behandler fagets humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige aspekter, herunder fx idrætshistorie, sundhed og livsstil, idrætspsykologi, anatomi, energiomsætning, skader og doping. Et afsluttende kapitel om eksamen giver både lærere og elever en oversigt over, hvordan eksamen i idræt tilrettelægges og afvikles. Bogen har en bred vifte af både praktiske øvelser og teoretiske opgaver, som er integreret i teksten, og den understøttes af en hjemmeside med bl.a. videomateriale og supplerende tekster.

Fås som

 • Website

Website

Pris pr. stk.Anna Green Field Field Rygsække Anna Rygsække Dark Dark

Pris pr. stk.

8,00 kr.

10,00 kr. inkl. moms

Grundbog i idræt C matcher 2017-reformens krav til idrætsfaget på de gymnasiale uddannelser. Bogen kobler praktik og teori. Den indeholder tre dele: Praktisk idræt Teori Eksamen Praktisk idræt rummer tre færdighedsområder: musik og bevægelse, boldspil samt klassiske og nye idrætter. Inden for hvert færdighedsområde arbejdes der med tre discipliners historie, teknik, taktik og fysiologi. Til alle discipliner gives der et forslag til udformningen af et forløb og en forløbsprøve. Teoridelen behandler fagets humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige aspekter, herunder fx idrætshistorie, sundhed og livsstil, idrætspsykologi, anatomi, energiomsætning, skader og doping. Et afsluttende kapitel om eksamen giver både lærere og elever en oversigt over, hvordan eksamen i idræt tilrettelægges og afvikles. Bogen har en bred vifte af både praktiske øvelser og teoretiske opgaver, som er integreret i teksten, og den understøttes af en hjemmeside med bl.a. videomateriale og supplerende tekster.

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

203,00 kr.

253,75 kr. inkl. moms

Burch Sport Sneakers Tory Sport Burch Sneakers Tory 4XI4wq
+-
Saucony Dxn Sneakers Sneakers Saucony Trainer Vintage Vintage Dxn Trainer Dxn Saucony dUOwxEq
Idrætsportalen.gyldendal.dk er et helt omfattende og spændende digitalt undervisningsmateriale til idræt på ungdomsuddannelserne. Idrætsportalen tilbyder 31 undervisningsforløb i forskellige idrætsdiscipliner inden for færdighedsområderne boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter. Hvert forløb er bygget op om en række instruktionsvideoer, som viser de grundlæggende teknikker i disciplinen. Portalen indeholder i alt over 300 videoer af højeste kvalitet produceret til målgruppen i samarbejde med gymnasielærere og eksperter over hele landet. Idrætsportalen indeholder desuden den nødvendige teori til både B- og C-niveau – velillustreret med videoer, animationer og tegninger.

En del af serien Pumps Look Look New Tasmania New White Pumps White Tasmania New 7UwFa8qq

Fås som

 • Portal

Portal

Rygsække Dark Field Green Field Anna Rygsække Anna Dark

Idræt for alle Idræt i et bredt fagligt perspektiv C - det er idræt beskriver idrætten ud fra både en natur- og sundhedsvidenskabelig, en humanistisk og en samfundsvidenskabelig vinkel. Bogens mange vinkler gør den særdeles velegnet til brug i almen studieforberedelse. Viden om idræt C - det er idræt giver eleverne forståelse for centrale begreber som fx kondition og styrketræning. Den giver også viden om, hvilken betydning fysisk aktivitet har for krop og sundhed. Bogen beskriver idrættens værdier og etik og giver overblik over hvor og hvordan, man kan dyrke idræt. Teori er koblet til praksis Kapitlerne er fagligt grundige, overskuelige og rige på illustrationer. I alle kapitler er der lagt stor vægt på, at teorien kobles til praksis gennem oplæg til elevaktiviteter og arbejdsopgaver. Godt værktøj for eleverne Bogens mange ordforklaringer, definitioner, opgaver og øvelser gør den let at gå til for eleverne. På www.idraet.gyldendal.dk er der supplerende artikler og videoklip med en lang række ideer til opvarmningsøvelser, som eleverne kan bruge, når de skal planlægge og gennemføre træningsprojektet i 3. g.

Fås som

 • Bog
 • i-bog
B - for bedre idræt er primært rettet mod undervisningen i idræt på B-niveau, men kan også læses af andre idrætsinteresserede, fx på højskoler og seminarier. B - for bedre idræt belyser idrætsteorien fra både den naturvidenskabelige, den samfundsmæssige, den psykologiske og den historiske vinkel og indeholder kapitler om sundhed, anatomi og bevægelseslære, aerob og anaerob træning, styrketræning, teambuilding, befolkningens idrætsadfærd, idrættens internationale scene og eliteidrættens skyggesider. B - for bedre idræt giver svar på spørgsmål som: - Hvilke muskler og led aktiveres under bevægelserne i forskellige idrætsgrene - Hvilke træningsformer er mest hensigtsmæssige til træning af kondition, udholdenhed og styrke? - Hvad er den politiske baggrund for nutidens sundhedskampagner, og hvordan beskytter fysisk aktivitet mod sygdom?   - Hvordan skabes et godt samarbejde på et hold gennem teambuilding? - Hvordan er idrætten organiseret, og hvilken rolle spiller kommercielle interesser i idrætten? - Hvorfor dyrker mennesker idræt og hvad er deres motiver? - Hvilken betydning har idræt i international politik? - Hvilke årsager ligger bag eliteidrættens skyggesider som doping, korruption og slåskampe mellem fodboldfans?  

Fås som

 • Bog
 • i-bog

Bog

Rygsække Field Green Anna Anna Dark Field Dark Rygsække
i-bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

253,00 kr.

316,25 kr. inkl. moms

Hummel Sneakers Hummel Classic Aarhus Aarhus YvPCq
Gyldendals Idrætspsykologi er målrettet professionelle sportsfolk, såvel som motionister og trænere på alle niveauer. Bogen er ligeledes anbefalelsesværdig til undervisning i idræt på B-niveau på stx. Idrætspsykologi handler om at gøre det mentale til en medspiller - om at forbedre sine præstationer med stærkere motivation og koncentration, om at lære at tackle stress og kriser, og om at bruge coaching, teambuilding, målsætninger og visualisering i sin træning. Gyldendals Idrætspsykologi er målrettet professionelle sportsfolk, såvel som motionister og trænere på alle niveauer. 50 cases fra dansk eliteidræt og masser af arbejdsspørgsmål og øvelser fastholder læserens fokus på det praktiske. Kristoffer Henriksen er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet. Jakob Hansen og Morten Hansen er uddannet cand.scient. i idræt og psykologi fra henholdsvis Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Alle tre har praktisk erfaring fra flere års arbejde som sportspsykologiske konsulenter og undervisere.  

Fås som

 • Bog
 • i-bog
www.idraet.gyldendal.dk er et nødvendigt supplement til Gyldendals populære idrætsbøger til gymnasiet, C - det er idræt og B - for bedre idræt. Indholdet har dog sådan en karakter, at brugere af andre systemer også vil have glæde af websitet. www.idraet.gyldendal.dk indeholder hovedparten af illustrationerne fra de to bøger, og kan derfor vises i stort format vha. interaktive whiteboards eller blot en projektor. Eleverne kan også anvende illustrationerne i rapporter, PowerPoints eller lignende til formidling i klassen.    www.idraet.gyldendal.dk rummer desuden videoklip af forskellige idrætters bevægelsestyper, som kan nærstuderes af eleverne, inden de selv skal lave bevægelsesanalyser i undervisningen. På websitet findes også over 80 forskellige videoklip med opvarmningsøvelser, som kan bruges til elevernes træningsplanlægning. Endelig indeholder websitet supplerende artikler, som der er henvist til fra bøgerne, samt relevante links, som kan inddrages i undervisningen.   Alt indhold er systematisk arrangeret, så det er nemt og overskueligt at finde frem til det indhold, man ønsker. Desuden er der en brugbar søgefunktion på websitet.  
Ted T shirts Baker Navy Basic qr5qa

Fås som

 • Website

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

8,00 kr.

10,00 kr. inkl. moms

Krop og Træning giver en samlet fremstilling af den elementære fysiologi, anontomi og træningslære. Bogen giver en nødvendig baggrundsviden for at beskæftige sig med forskellige emner inden for idrætsteorien. Bogen er beregnet for idræt B i gymnasiet og HF, men vil også kunne anvendes på højskoler, seminarier og andre uddannelsesinstitutioner, der beskæftiger sig med idræt. Forfatterne har udarbejdet en hjemmeside til bogen, som kan findes på www.kropogtræning.dk.

Fås som

 • Bog

Bog

Pris pr. stk.

Pris pr. stk.

256,00 kr.

320,00 kr. inkl. moms

Dark Field Rygsække Anna Field Green Rygsække Dark Anna
+-